Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 17 listopada 2020 r. i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” czy osoba przeglądająca Serwis zostało zastąpione określeniem „Ty”.

Bezpieczeństwo

 • Serwis jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.
 • Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.
 • Nie zaleca się korzystania z publicznych sieci WiFi.
 • Nie zaleca się korzystania z urządzeń, które nie należą do Użytkownika lub są współdzielone z osobami trzecimi.

Cookies

Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień. Usługodawca wykorzystuje cookies odpowiedzialne za sesję logowania oraz wybrany język.

Pozostałe cookies

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale wpływa na ograniczenia w działaniu Aplikacji, a wręcz może uniemożliwić jej poprawne działanie, w tym dostępność Usług.

Notyfikacje

Powiadomienia e-mail – nie można ich wyłączyć. Wysyłane są informacje o dokonaniu płatności oraz o ważnych zmianach w Serwisie.

Newsletter

Wysyłany jest do Ciebie jeśli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie. Prosimy o anulowanie subskrypcji z poziomu wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

Dane osobowe

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu RODO jest Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-329), ul. pl. Powstańców Śląskich 13/4, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: kontakt@superclass.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości.
 2. Przetwarzamy dane w następujących celach i czasie oraz udostępniamy je następującym podmiotom w związku z realizacją Usług:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy,
  • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy,
  • firmy współpracujące w zakresie rozwiązań wspierających obsługę klienta i ich upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.